duelong mapangahas

        Arvin Bellen: “ We live in one dream,
                       We fight for one struggle’
        &n bsp;          & nbsp;  Together , we build God’s Kingdom”
  • Jose Jonathan Advincula Bitoy : panalanging taimtim…
  • Jose Jonathan Advincula Bitoypangarap na kimkim, lilipad at lilipad din… sa pakpak ng ating mga panalangin…..
  • Arvin Bellen:  lalanguyin ang bugso ng hanging habagat, sasayaw.. …bubulusok….susuungin ang daluyong ng dagat…dadampi na parang bulong
  • Arvin Bellen : magmamartsa sa ritmo ng pintig ng mga puso…animoy kidlat na guguhit sa ting kalooban…tutunawin ang bato na animoy kandilang lumuluha…mananahimik…makikinig…magpapaubaya…ang Pag GANAP…
  • Randolf Collantes sama-samang titibagin pader na gawa sa hangin

   Kasabay ang tila isang matikas na alipin ngunit loob ay kalawangin

   Ang perlas na nakalutang sa lawang mapang-api

   nagmistulang basurahan ang loob ay uod walang kalapati

   Sa daan-libong likod nakapatong ang masama

   Hikbi ng dukha ang lakas ng pupuksa!

  • Jose Jonathan Advincula Bitoy : Kaya nga’t dalisayin ang pusong imbi….nang angking yamang sa puso’y nahimlay… titiwalag at sisilay sa mundong naghihintay… di babahiran ng paniniwalang di alam kaliwa o kanan… ngunit sadya lamang kikilingan pinaglalabang noon pa man… dalawang libong taon na ang lumipas… mensaheng walang kupas… sapagkat di nakukuha sa dahas… ang maliwanag at payapang bukas…
  • Arvin Bellen:  pagluha ng dugo kailanmay hindi ang tulay…sa pagsalubong sa bagong araw….subalit ito ang tanging tugon ng kaaway…kaliwa…kanan…atras….abante…pagmasdan ang sayaw ng kasalukuyan…napapaindak, napapatalon si fulano…napapahiyaw, nahihibang si fulana…may mga lalong nawawalan…may mga lalong nagkakaroon…kalakarang uhaw sa kontra tiempong galaw…pagbubulag bulagan, pagbibingibingihan o pananahimik….itoy pagsang ayon sa indayog na nakakabangag…sayaw na mapanganib…itigil ang bangungot na ito…baguhin ang kwento…nang ulong pugot sa platera’y di mag katotoo…

You May Also Like