“Sa Ilalim ng Payong: Isang Pag-ninilay sa Prayer Power Rally Laban sa RH BILL”

Habang nakasilong ako sa ilalim ng malakas ng trompa ng sound system, pinagmamasdan ko ang mga payong na basa sa ulan. Iba’t ibang kulay, may malaki at may maliit, may mukhang mamahalin at meron ding mukhang libre sa mga tindahan pang-advertisement. Nakaka-aliw pagmasdan ani mo’y parada ng mga matitingkad na payong. Ngunit sa bawat payong ay may taong nakasilong at higit sa anim na oras nang nakatayo. Iba’t ibang payong na sumasalamin sa bawat mamamayang Pilipino, mayaman at mahirap, bata at matanda, babae at lalaki, nanay at tatay, pari, madre, relihiyoso, seminarista, mga taong simbahan, at kabilang sa iba’t ibang pananampalataya na nagkaisa bilang isang bayan na may ipinaglalaban! Nakasilong man sa iba’t ibang payong, iisa ang isinisigaw, Buhay!

Agosto 4, 2012, isa na namang makasaysayang pagtitipon ang naganap sa EDSA Shine, ang tahanan ng People Power Revolution. Muling nagkaisa sa isang Prayer Power Rally ang mga Pilipino upang ipamalas sa mga mambabatas, gobyerno, lalo na sa pangulo ang pagtutol sa RH Bill na itinuturing kalaban ng pagpapahalaga at KULTURA NG BUHAY. Pinangunahan ng Simbahang Katoliko, ang mga Pilipino ay mapayapang lumabas sa lansangan upang ipagdiwang at ipaglaban ang BUHAY. Isang tinig ang isinisigaw: “Ano ang dapat gawin sa RH Bill? Ibasura! Ibasura! Ibasura! Isang bayan, isang lahi, isang tinig na ipinaglalaban ang BUHAY NG TAO.

Nagtiyagang tumayo sa basang kalsada sa ilalim ng malakas na ulan ang taong bayan upang makinig sa mga paliwanag kung bakit tumututol sa pagsasabatas ng RH Bill ang Simbahang Katoliko at maging ang iba nating mga kapatid na nasa ibang pananampalataya. Nagpaliwanag ang mga Obispo at nagpaabot ng mensahe, personal man o sa pamamagitan ng liham. Nagpaliwanag ang ilang eksperto at mga tumatangkilik ng buhay. Naliwanagan ang bawat Pilipino at lalong napalago ang paniniwala sa pinaglalaban: Ang BUHAY sa sinapupunan.

Hindi man madaling unawain ng isang ordinaryong mamamayan ang lahat ng nakapaloob sa nasabing panukala, ngunit iisa ang nais ipahiwatig, na ito ay hadlang sa buhay na nasa sinapupunan at sa kalusugan ng isang ina. Hindi lamang ito ang solusyon sa kahirapan ng bansa. Masasabing isa sa mga dahilan ng kahirapan ay ang populasyon, ngunit hindi solusyon ang pagsasabatas at paglalaan ng malaking pondo para sa RH Bill. Ang kailangang bigyan ng pansin ay ang katiwalian, korupsyon, at mga batas na hindi makatarungan sa mga ordinaryong manggagawa na siyang dahilan ng laganap ng kahirapan. Ang kailangan ng ng mga mag-aaral mga silid aralan, maayos na aklat, mga guro at maayos na edukasyon upang ihanda sila sa hinaharap. Ang kailangan ng mga ina ay maayos na programang pangkalusugan at pagdadalantao hindi ang libreng kontraseptiba. Ang kailangan ng mga magulang ay maayos na trabaho upang makapamuhay ng marangal. Ang kailangan ng bawat Pilipino ay edukasyon, seguridad, maayos na tirahan, serbisyong pangkalusugan, at marangal na trbaho upang makapag- ambag sa pag-unlad ng bansa.

Hindi pa huli ang lahat. Hindi solusyon ang RH Bill. Ang buhay ay biyayang ipinagkaloob ng Maykapal sa bawat pamilya, sa bayan at sa buong mundo. Ang bawat buhay, ang bawat mamamayan ay solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng bayan. Sa pagsikat ng araw, sa pagtiklop ng mga payong, masisilayan ang bawat Pilipinong naniniwala at umaasa na ang bawat BUHAY sa sinapupunan ng isang ina ay ISANG BAGONG PAG- ASA!

You May Also Like